Onderwijs

Indeling

De kleutergroepen 1/2 vormen de onderbouw.

De groepen 3/4/5 vormen de middenbouw.

De groepen 6/7/8 vormen de bovenbouw.


De stamgroep

In een stamgroep zitten leerlingen van verschillende leeftijden. Op die manier ervaren kinderen om in een groep achtereenvolgens de jongste, middelste en de oudste te zijn. Elke stamgroep heeft een eigen lokaal.


De jaargroep

Gedurende de dag wordt er  les gegeven aan de gehele groep. Soms specifiek aan een jaargroep. Denk bijvoorbeeld aan het  leesonderwijs voor groep 3.
Op de Statenschool zitten de leerlingen in tafelgroepen. De tafelgroep is zó samengesteld, dat er oudsten en jongsten, meisjes en jongens gecombineerd worden. Op deze manier bereiken we dat kinderen elkaar goed kunnen helpen én dat kinderen leren met veel verschillende andere kinderen om te gaan.