De Statenschool: uw Jenaplan kindcentrum vanaf 0 jaar


De school als gemeenschap
Een Jenaplanschool is een gemeenschap die kinderen, leerkrachten en ouders omvat. Leerkrachten zijn er de professionele opvoeders. Ouders hebben een deel van de opvoeding van hun kinderen overgedragen aan de school. Het onderwijs in de school is gericht op de opvoeding van kinderen en daarom omvat het onderwijs veel meer dan het aanleren van schoolse kennis als lezen, schrijven en rekenen. In een Jenaplanschool leren kinderen door deel te nemen aan "basisactiviteiten" die te maken hebben met spreken, spelen, werken en vieren.

Werken
Dat leren "werken" is weet iedereen. Ook op de Statenschool is werken en leren het belangrijkste doel. Toch is leren op onze school iets anders dan het eenzijdige kennis vergaren van weleer. Wij zien leren in een ruimere betekenis. Ook van spelen kun je leren. En leren is ook: ontdekkingen doen, dingen uitzoeken buiten de school. Leren doe je niet alleen met je hoofd, maar ook met je handen, met je zintuigen, met je gevoel. Soms alleen en soms samen. Leren doe je door met elkaar te spreken en oog te hebben voor de mens en de wereld om ons heen.
Op de Statenschool gaan we er van uit dat het goed is dat kinderen zo verschillend zijn. Juist daarom kunnen ze veel van elkaar leren.

De uitgangspunten van Peter Petersen waren:
Ontplooiing van de totale persoonlijkheid van het kind.
Sociaal leren leven vanuit een open en betrokken houding tegenover elkaar en de wereld.
Omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.
Kritisch en tolerant opstellen en initiatieven nemen.

Wij zijn een Jenaplanschool 'in ontwikkeling'. Dit zal ook altijd zo zijn, om ervoor te zorgen dat ons onderwijs voortdurend voldoet aan de laatste maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen. 
Afgelopen half jaar hebben wij ons als team verdiept in de volgende 2 aspecten: 
- Eigenaarschap 
- De vergaderwijze van stichting leerKRACHT!

Bent u benieuwd hoe wij hier vorm aan geven? 
Bekijk de onderstaande presentaties. Twee stamgroepleiders, Wilma Vermeulen en Linda Oomens, presenteren aan het team:

Eigenaarschap
Bordsessies en Flexsessies