UitgangspuntenDe Statenschool en de aspecten van het Jenaplanonderwijs

De Statenschool is een openbare school in het hart van Dordrecht en is voortdurend in ontwikkeling. Het gebouw is bijna honderd jaar oud. De Statenschool is een school die haar onderwijs baseert op het gedachtegoed van Peter Petersen die het Jenaplanconcept heeft bedacht. Een Jenaplanschool is een gemeenschap die kinderen, leerkrachten en ouders omvat. Leerkrachten zijn er de professionele opvoeders. Ouders hebben een deel van de opvoeding van hun kinderen overgedragen aan de school. Het onderwijs in de school is gericht op de opvoeding van kinderen en daarom omvat het onderwijs veel meer dan het aanleren van schoolse kennis als lezen, schrijven en rekenen. In een Jenaplanschool leren kinderen door deel te nemen aan “basisactiviteiten” die te maken hebben met spreken, spelen, werken en vieren. De school gaat ervan uit dat het goed is dat kinderen zo verschillend zijn. Juist daarom kunnen ze veel van elkaar leren.


De Statenschool en kinderfilosofie

De Statenschool onderscheidt zich van andere scholen door het vak kinderfilosofie. Filosoferen is met elkaar van gedachten wisselen over bepaalde vraagstukken. Vraagstukken als: wat is vriendschap, wat is vrijheid, waar zijn regels goed voor enzovoort. Door met elkaar in gesprek te gaan, ontmoet je de ander. Die ontmoeting vormt de basis van elk contact. Vrijheid van praten is een voorwaarde in een filosofisch gesprek. Die vrijheid biedt een kind de kans zelf te denken en zelf een oordeel te vormen over zaken. Het kind ontwikkelt zich op die manmier als een positief, kritisch denkend mens. De ene gedachte is niet beter dan de andere. Ook het standpunt van de leerkracht niet. De leerkracht is de gespreksleider, hij/zij zorgt er voor dat alle leerlingen aan bod komen. De meeste kinderen vinden filosoferen erg leuk. Op de Statenschool wordt in iedere groep gefilosofeerd.