Informatie


De dagelijkse gang

Iedere dag gaat de school open om 08.15 uur. De kinderen komen binnen, vaak met hun ouders, of met de begeleiders van de buitenschoolse opvang of alleen. De leerkracht is al in het lokaal en heet iedereen welkom. Er is tijd om wat te praten, te lezen, alvast te werken.

Om half negen zijn alle leerlingen binnen en hebben de ouders de school verlaten. In veel klassen beginnen de kinderen in de kring. Daarna beginnen de lessen.

Die lessen zijn zeer uiteenlopend. Sommige groepen beginnen met rekenen, andere met taal, weer andere met zelfstandig werken. Iedere groep heeft zijn eigen rooster met daarin de vakken die bij die groep horen. De kleutergroepen beginnen ook in de kring, daarna zie je kinderen werken en spelen, zowel in het lokaal als op de gang.

In de groepen 3 tot 8 zie je kinderen werken in tafelgroepen. Je ziet kinderen overleggen en samenwerken. Je ziet kinderen luisteren naar de leerkracht, naar elkaar, je hoort ze praten. Je ziet kinderen door het lokaal lopen, op weg naar een atlas, een woordenboek of ander willkeurig leermiddel.

Iedere dag kent een afwisselend patroon van stilte en levendigheid. De stilte hoort bij de instructie, de geordende levendigheid hoort bij het zelfstandig werken.