Jenaplan basisschool - Uw kindcentrum vanaf 0 jaar

Schoolvakanties 2015-2016

Eerste schooldag maandag 24 augustus

Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober
Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari 
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari
Goede vrijdag en Pasen 25 maart t/m 28 maart
Meivakantie 25 april t/m 6 mei
Pinksteren 16 mei 
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus


Studiedagen en overige vrije dagen 2015-2016: alle leerlingen zijn vrij

De studie- compensatieverlofdagen van dit jaar op een rijtje.

16 oktober 
23 november
25 januari
15 februari 
29 februari
24 maart (i.v.m. teamdag leerkrachten)
24 juni

 

Op de dag van de tentoonstelling ter afsluiting van de projectweken, zijn de leerlingen 's middags vrij en komen 's avonds naar school. 

Vakantierooster regio Drechtsteden

De regio Drechtsteden wijkt soms per jaar af van de landelijke vakantieregeling. Let u bij het boeken van vakanties of aanvragen van verlof op de juiste vakantiedata.

De Statenschool heeft naast de reguliere schoolvakanties extra vrije schooldagen ingepland, om het aantal gemaakte schooluren te compenseren.