Wilt u een keer komen kijken?


Spannend... naar school!

Als u geïnteresseerd bent in onze school, kunt u een afspraak maken met Marlou van Lent (directeur) , Diane Kooij (directeur in opleiding) of met Ina Provoost (coördinator onderbouw). 

We plannen die afspraak tijdens de schooluren, omdat het leuk is om onze school “in bedrijf” te zien. De afspraak bestaat uit een rondleiding en een gesprek, samen duurt dat ongeveer een uur.

Soms komt het voor dat ouders van school willen wisselen en om die reden een kijkje willen nemen op de Statenschool. Ook dan is het mogelijk om hiervoor een afspraak te maken. De directeur zal u uitnodigen voor een gesprek en vragen naar de motieven voor deze keuze. Samen bekijken we of de overstap van de andere school naar de Statenschool goed te maken is.