Ouderraad


De ouderraad van de Statenschool bestaat uit:
Eric van den Assem (voorzitter)
Janet Brakel (penningmeester)
Daniela Koster
Esther Rentmeester
Sylvia Buschgens
Miranda van riessen
Luthien Bos

Team: 
Kim Landsmeer

Vergaderingen vinden verscheidene malen per jaar plaats. De ouderraad organiseert samen met de leerkrachten de traditionele feesten zoals, Sinterklaas, Kerst en Pasen. Samen met een aantal leerkrachten is de ouderraad mede verantwoordelijk voor de schoolreisjes. Tijdens de projecten, die twee keer per jaar plaats vinden, verzorgen de leden van de ouderraad samen met ouders de catering tijdens de kijkavonden. Verder verricht de ouderraad hand- en spandiensten bij het succesvol laten verlopen van de musical en het afscheid van groep 8.
Meer initiatieven, ideeën of opmerkingen zijn altijd welkom. U kunt de leden van de ouderraad persoonlijk aanspreken of mailen naar: info.statenschool@opod.nl

Bij welke activiteiten is de OR onder andere betrokken?

  •  Het sinterklaasfeest
  •  De kerstviering
  •  Het lente ontbijt
  •  De open dag
  •  Aanschaf en zorg voor de sportkleding
  •  Het innen van de ouderbijdrage
  •  Het versieren van de schoolgebouwen

De ouderbijdrage is in Nederland een vrijwillige bijdrage van ouders van schoolgaande kinderen in bepaalde kosten die een school maakt. Deze bijdrage is vrijwillig, ouders zijn dus niet verplicht deze te betalen, en de hoogte van het bedrag wordt bepaald door de medezeggenschapsraad. Naast de vrijwillige ouderbijdrage bent u verplicht om de kosten voor de schoolreis, de luizencape en/of het kamp te betalen. 
Wij geven de voorkeur aan een automatische incasso. De OR draagt hier zorg voor.

De ouderbijdrage wordt ingezet voor het organiseren van heel veel activiteiten. Zonder de ouderbijdrage kunnen deze niet worden georganiseerd, want de school heeft hiervoor geen budget.

De bijdrage is voor:
groep 1 en 2:   €18,- (ouderbijdrage) + €6,- (zomerfeest) + €2,- (luizencape) = € 26,-
groep 3 t/m 5: €18,- (ouderbijdrage) + €25,- (schoolreis) + €1,- (luizencape) = € 44,-
groep 6 t/m 8: €18,- (ouderbijdrage) + €55,- (kamp) + €1,- (luizencape) = € 74,-

Wij willen u er op wijzen dat wanneer u de betaling om financiële redenen niet kunt doen, u een beroep kunt doen op Stichting Leergeld. (www.leergelddrechtsteden.nl) Leergeld Drechtsteden Postbus 800 3301 CA Dordrecht. Telefoonnummer 078-6123119