Inschrijven


Hoe kan ik inschrijven?


Oriënteren op de basisschool
Alle kinderen zijn leerplichtig vanaf 4 jaar. Het is heel goed om u vooraf goed te oriënteren op de mogelijkheden.
Het is belangrijk om goed te bekijken welke school bij u en uw kind past. Niet alle basisscholen zijn hetzelfde.
Past de werkzijze van de school bij uw kind , welke uitgangspunten hanteert de school, hoe ziet de school en het schoolplein eruit , zijn er mogelijkheden voor buitenschoolse opvang , etc.... Het zijn allemaal aspecten die een rol kunnen spelen bij uw schoolkeuze. Het is belangrijk goed na te denken over de schoolkeuze. U sluit met de school een samenwerkingsverband voor 8 jaar. Deze verantwoordelijkheid nemen wij op De Statenschool graag op ons.


U kiest voor De Statenschool?
Wanneer u kiest voor De Statenschool, kunt u het inschrijfformulier ingevuld op school afgeven, opsturen of e-mailen.
U kunt het  hier downloaden.

U heeft uw kind ingeschreven op De Statenschool ?
Enkele weken voordat uw kind vier jaar wordt, krijgt u van de school bericht in welke groep uw kind wordt geplaatst. De toekomstig leerkracht neemt hiervoor in de meeste gevallen persoonlijk contact op met de ouders. Vóór de vierde verjaardag zijn er vijf momenten dat uw kind mag komen 'wennen'. Meestal went het kind op de laatste vijf ochtenden voordat het vier jaar wordt. Wanneer uw kind in groep 1 start, verwachten wij dat het zindelijk is en ook zelfstandig het toilet kan bezoeken.

Intakegesprek
Het is voor ons heel belangrijk te weten hoe uw kind zich heeft ontwikkeld. Wanneer we dat in beeld hebben, kunnen we beter inspelen op de behoeften van uw kind. Tijdens het intakegesprek bespreken we samen met u hoe het met uw kind gaat , hoe het zich ontwikkeld heeft , e.t.c.

En dan... eindelijk naar school.
Meteen na zijn of haar vierde verjaardag begint het kind aan een volle schoolweek. In overleg met ouders kan anders besloten worden. In de periode vlak voor de zomervakantie schrijven we wel nieuwe leerlingen in, maar is het soms beter als het kind pas na de zomervakantie daadwerkelijk start.

Geintersseerd in een rondleiding en/ of een persoonlijke kennismaking?
Als u uw zoon of dochter wilt aanmelden voor onze school kunt u contact opnemen met de directie. Dat kan telefonisch (078-37397) of door ons direct een e-mail te sturen of via de contact pagina.