Onderbouw


De onderbouw
De nadruk ligt bij de jongste kleuters op het wennen aan het naar school gaan. Er is daarom veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. 
Veel kinderen zitten tweeënhalf à drie jaar in een kleutergroep, afhankelijk van hun geboortedatum, aard en aanleg. We voeren regelmatig observaties uit om de ontwikkeling te volgen.
Een kind moet de tijd gegund worden om in groep 1/2 een stevige basis te leggen voor de rest van de schooltijd. Succesvol groep 3 doorlopen lukt pas als een kind daaraan toe is.

Groep 1A en 2A: Cocky Driesprong en Ina Provoost
Groep 1B en 2B: Coby Lengton en Ina Provoost