Middenbouw


De middenbouw

middenbouw
Groep 3 t/m 6


Vanaf groep 3 gaan de diverse vakken een andere rol spelen.
We werken hier volgens een klassikale groeperingsvorm, waarbij
wordt uitgegaan van heterogene groepen. 

De spil van het onderwijs is het bijbrengen van de vaardigheden van taal en
rekenen. Ook is er veel aandacht voor wereldoriëntatie. Op de kennismakingsavond aan het begin van het schooljaar wordt verteld over de leerstof, die uw kind dat schooljaar krijgt.


Groep 3-4A: Marianne Lunshof

Groep 3-4B: Janneke Ruben