Bovenbouw


De bovenbouw

bovenbouw
Groep 6 t/m 8
 
 
Vanaf groep 3 gaan de diverse vakken een andere rol spelen.
We werken hier volgens een klassikale groeperingsvorm, waarbij
wordt uitgegaan van heterogene groepen. 

De spil van het onderwijs is het bijbrengen van de vaardigheden van taal en
rekenen. Ook is er veel aandacht voor wereldoriëntatie. Op de kennismakingsavond aan het begin van het schooljaar wordt verteld over de leerstof, die uw kind dat schooljaar krijgt.Groep 6-7-8A: Mirjam Heuveling/Diane Kooij


Groep 6-7-8B:  Kim Landsmeer/Nicole Tilgenkamp


Groep 6-7-8C: Wilma Vermeulen/Janneke Keller