BSO en dagopvang (ONS) - Peuterspeelzaal (SPD) 
  
De Statenschool en Voorschool Ukkepuk

YouTube-video


Peuterspeelzaal Stichting Peuterspeelzalen Dordrecht (SPD)

Peuterspeelzaal Ukkepuk, Hofstraat 5, 3311 XH Dordrecht

Tel: 06 31655803. Email ukkepuk@s-p-d.nl

Speeltijd: 08.30 – 11.00 uur

 

Groep 1 maandagochtend en donderdagochtend

Groep 4 dinsdagochtend en vrijdagochtend
 
Buitenschoolse opvang en dagopvang 0-4 jaar Opvang Nieuwe Stijl (ONS)

Opvang Nieuwe Stijl (ONS) is een nieuw kinderopvangconcept dat is opgestart om vergaand samen te werken met het onderwijs. ONS dicht het gat dat de traditionele kinderopvang  laat liggen, zowel in de samenwerking met scholen als ook in de service richting de ouders. ONS is een franchiseformule die kinderopvangprofessionals in staat stelt als zelfstandig ondernemer binnen de school een eigen kindcentrum te starten EN te exploiteren. 

Website kinderopvang (0 tot 4 jaar) Lotus: www.onslotus.nl
Website buitenschoolse opvang Koters & Co: www.onskotersenco.nl


Email:  info@opvangnieuwestijl.nl
Telefoon:  078-7370398


Opvang Nieuwe Stijl
Poldermolen 4
3352 TH Papendrecht

Sinds 1 september is dagopvang LOTUS (via ONS) gestart op de Statenschool. Hier alvast twee beelden om een impressie van de ruimte te krijgen.